W Platformie LangLion dostępne jest nadawanie statusów zajęć. Dzięki temu masz możliwość łatwego zarządzania zajęciami.

Co to są statusy zajęć?

To oznaczenia, które możesz nadawać lekcjom w grupach. Oznacz lekcje odpowiednio do faktycznej sytuacji. Jeżeli kursant odwołał lekcję, zaznacz ten fakt w systemie. Do tej czynności wykorzystaj status zajęć. Aby oznaczać lekcje, w pierwszej kolejności stwórz statusy zajęć.

Przewodnik dostępny również w formie wideo.

 

Jak wprowadzić statusy zajęć do systemu?

1. Wejdź w zakładkę „Sekretariat” i „Ustawienia”, a następnie wybierz zakładkę „Statusy zajęć”.

2. Kliknij w „Dodaj”.

3. Wprowadź:

 • nazwę,
 • funkcję – dostępne funkcje to:
  • Brak – wprowadzony status jest jedynie informacyjny, nadanie statusu z tą funkcją nie wprowadzi zmian w systemie,
  • Zastępstwo – po nadaniu statusu zawierającego tą funkcję, system wyświetli okno edycji zastępstwa,
  • Lekcja odwołana – nadanie statusu z tą funkcją, skutkowało będzie wyświetleniem komunikatu, w celu ponownego wygenerowania lekcji, aby dodać zajęcia odrabiane. Data zakończenia zajęć w grupie ulegnie zmianie.
  • Lekcja odbyła się – w ten sposób można dodatkowo potwierdzić, że lekcja miała miejsce i powinna być bezwzględnie rozliczona
  • Dzień wolny – lekcja z tym statusem nie będzie uwzględniona w rozliczeniu kursanta i lektora, nadanie statusu, skutkowało będzie wyświetleniem komunikatu, w celu ponownego wygenerowania lekcji, aby dodać zajęcia odrabiane. Data zakończenia zajęć w grupie ulegnie zmianie.
  • Pomiń datę – lekcja z tym statusem nie będzie uwzględniona w rozliczeniu kursanta i lektora, nadanie statusu, skutkowało będzie wyświetlaniem komunikatu, w celu ponownego wygenerowania lekcji aby dodać zajęcia odrabiane. Data zakończenia zajęć w grupie ulegnie zmianie. Lekcja nie będzie wyświetlać się na liście zajęć.
 •  % opłaty kursanta i  % stawki lektora. Ustawienie procentów pozwoli na poprawne rozliczanie kursanta oraz lektora. W przypadku kursanta procent opłaty brany jest pod uwagę, gdy jest on rozliczany godzinowo.

4. Po zakończeniu tworzenia statusów zajęć, kliknij „Zapisz” w celu zapamiętania ustawień.

Gotowe, ststusy zajęć zostały wprowadzone do systemu. Teraz możesz nadać je do lekcji.

Jak tego dokonać?

To proste.

1. Kliknij w „Grupy” .

2.Wybierz  właściwą grupę i przejdź do zakładki „Lista zajęć”.

3. Kliknij w opcję „Ustaw status zajęć” i z wyświetlonej listy wybierz odpowiedni status.

Gotowe, status został nadany do zajęć.