W celu sporządzenia zestawienia ilości zajęć odwołanych, należy skorzystaj z raportu „Grupy – statusy zajęć”. Raport ten zawiera zestawienie wszystkich zdefiniowanych statusów zajęć, nadanych lekcjom w grupach. Między innymi zawiera on informację, dotyczącą ilości lekcji odwołanych.

Jak wyświetlić wspomniany raport?

Wejdź w moduł Raporty i kliknij przycisk „Wybierz raport”.

Następnie, z listy raportów, wybierz „Grupy – statusy lekcji”.

Gotowe, raport został wyświetlony. Teraz, wprowadź  filtry dat. Kolumna ze statusem zajęć odwołanych przedstawia ilość odwołanych lekcji w wybranym obszarze czasu, w każdej grupie.