Przypisanie lektora do grupy, umożliwia ułożenie jego planu zajęć oraz dostęp do lekcji w celu wprowadzenia tematu, pracy domowej a także sprawdzenia obecności w grupie.

W jaki sposób tego dokonać?

To proste, wystarczy że wybierzesz grupę, w której lektor będzie uczył. Następnie, przejdź do zakładki „Generator zajęć” i kliknij w przycisk „Dodaj zajęcia”.

W formularzu edycji zajęć, wprowadź zajęcia, które będą odbywały się w grupie, wybierz lektora, jego stawkę, wybierz salę, ustal dzień, w który grupa będzie się spotykała na zajęciach oraz ich godzinę. Po wypełnieniu formularza edycji zajęć, zapisz zmiany.

Gotowe, zajęcia z wybranym lektorem, zostały dodane do grupy. Teraz, aby lektor widział swój plan i mógł zarządzać lekcjami, wygeneruj zajęcia w grupie. W tym celu, kliknij w „Generuj zajęcia”.

Gotowe, zajęcia w grupie zostały wygenerowane i lektor został przypisany do grupy.