W celu poprawy widoczności i polepszenia jakości pracy, możesz użyć filtrów listy grup. Nie mniej jednak  zakończone grupy, powinny zostać zarchiwizowane. Poniżej przedstawimy oba sposoby, dzięki którym masz możliwość ograniczenia widoczności listy grup wyłącznie do tych aktualnych.

Pierwszym sposobem na ograniczenie widoku jest archiwizacja grup. Pozwoli to na trwałe ukrycie grup zakończonych, aż do momentu konieczności przywrócenia  ich z „Archiwum”.

Aby przenieść zakończone grupy do archiwum, wejdź w zakładkę „Grupy” i następnie wprowadź odpowiednie filtry, wpisując w pola „Data zakończenia od „ i „Data zakończenia do” odpowiednie informacje.

Po wprowadzaniu dat zakończenia grup, zostanie wyświetlona lista grup, które zakończyły już zajęcia. Teraz, po wybraniu grupy z listy, w zakładce „Ogólne”, kliknij w przycisk „Archiwizuj”.

Po potwierdzeniu komunikatu, grupa zostanie ukryta – przeniesiona do archiwum. Z pozostałymi grupami wykonaj identyczne czynności aż do ukrycia wszystkich grup z listy.

Kolejnym sposobem na ograniczenie widoku grup do aktualnych jest skorzystanie z filtrów listy kursantów i zdefiniowanie dat rozpoczęcia i zakończenia, przypadających np. na aktualny rok szkolny lub semestr. Wystarczy, że wprowadzisz odpowiednie informacje w pola „Data rozpoczęcia od” i „Data zakończenia do”.

Zalecamy stosowanie pierwszego sposobu, ponieważ jest on trwały i skutecznie ogranicza widok grup. Oczywiście, grupy mogą być w razie konieczności, przywracane z archiwum. Dodatkowo, nie musisz ponowne definiować filtrów na wypadek ich usunięcia.