Wskaźnik „Opłacone raty od początku roku” wyświetla procentową wartość wszystkich opłaconych rat od początku roku kalendarzowego.

Wskaźnik ten bierze pod uwagę raty z przypisanymi terminami płatności, ale również raty opłacone, którym takie terminy nie zostały nadane. System nie jest w stanie rozpoznać, do którego zakresu czasu (roku) zaliczyć raty bez terminu płatności i dlatego uwzględnia je w każdym kolejnym roku . Aby wskaźnik wyświetlał aktualne zestawienie rat, należałoby przypisać terminy płatności wszystkim ratom, przy których nie były one uzupełnione.

Jeśli chcesz zweryfikować stan opłacenia rat/rozliczeń kursantów, skorzystaj z raportu Kursanci- plan płatności w grupach.