Firma, dla której Twoja szkoła prowadzi zajęcia, oferuje pracownikom kursy na zasadzie współpłatności. Obawiasz się, że w takim przypadku miałbyś problem z zarządzaniem tymi grupami i że wiązać się to będzie z większym nakładem pracy? Niepotrzebnie.

Platforma LangLion umożliwia rozliczanie kursów firmowych w przypadku kiedy student partycypuje w jego kosztach. Dotyczy to kursów rozliczanych godzinowo.

Jak dodać w systemie informację o współpłatności?

Wprowadź do systemu dane kursantów, stwórz odpowiednie grupy i przypisz je do firmy. Następnie w zakładce Firmy przejdź do Kursanci i wybierz opcję edycji danych kursanta w grupie.

W zależności od tego czy kursant będzie opłacał stałą stawkę za lekcję czy procent od niej, wprowadź odpowiednie dane.

 

Jak rozliczyć kursanta i firmę w przypadku współpłatności?

Postępuj dokładnie tak jak w przypadku standardowego rozliczenia godzinowego firmy. Po dodaniu rozliczenia, system automatycznie wyliczy kwotę do zapłaty przez kursanta i doda ją do zakładki Płatności kursanta.

Saldo firmy wskaże kwotę jaką powinna ona opłacić. Koszt sumaryczny to łącznie kwota do zapłaty przez firmę i kwota do zapłaty przez kursantów.

Aby dodać płatność kursanta postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku zwykłego  rozliczenie kursanta indywidualnego.

 

 

W przypadku współpłatności możesz faktury wystawisz oddzielnie dla firmy i dla kursanta. Każda z nich będzie uwzględniać kwotę, która należna jest zgodnie z podziałem kosztów.

Dowiedz się jak wystawić fakturę firmie a jak kursantowi.