Platformie LangLion możesz także wystawiać faktury firmom. Faktura wystawiana jest nie tylko za zajęcia w grupach firmowych, lecz także za inne produkty czy usługi np. książka, tłumaczenie.

W celu wystawienia faktury firmie:

1. Kliknij w zakładkę „Firmy” w menu „Sekretariat”.

2. Wybierz firmę, której chcesz wystawić fakturę i przejdź do zakładki „Płatności”.

3. Jeśli zakończyłeś rozliczenie bez dodania wpłaty, kliknij w „Dodaj transakcję”. Jeśli transakcję dodałeś już wcześniej – pomiń ten krok i przejdź od razu do wystawiania faktury.

Możesz też przejść od razu do wystawiania faktury, gdyż transakcja w takim przypadku doda się automatycznie. Poniżej przedstawiliśmy właśnie tę opcję, gdyż jest najszybsza 🙂

Wybierz „Wystaw fakturę” lub „Wystaw fakturę bez VAT”

 

 

Ustaw daty, formę płatności i kliknij przycisk „Dodaj produkt lub usługę”

Jeśli chcesz aby na fakturze były widoczne takie dane jak: PKWiU, jednostka, data dostarczenia/wykonania usługi czy dane odbiorcy, to możesz je włączyć w lewym dolnym rogu formularza.

Pamiętaj, że w ustawieniach modułu Finanse możesz określić automatycznie nadawany termin płatności jeśli chcesz aby był inny niż 14 dni.

 

Z listy produktów wybierz ten kursowy a w nowym oknie wskaż, które rozliczenie ma być uwzględnione na fakturze.

 

Na fakturze możesz zamieścić też adnotację o zwolnieniu z opodatkowania i dodatkowy opis (notatkę).

 

5. Kliknij w „Zapisz i zamknij” w celu zapisania zmian.

Gotowe, faktura dla firmy została wystawiona. Będzie ona widoczna w panelu menedżera firmy w zakładce „Rozliczenia”.

Jeśli firma rozliczana jest godzinowo to faktura zawiera też załącznik ze szczegółami rozliczenia. Znajdują się na nim dane grup, których dotyczy rozliczenie, zakres dat, długość jednostki zajęciowej, ich ilość, statusy zajęć oraz podsumowanie kwot.

Od strony administratora, w zakładce Transakcje widoczne będą wszystkie transakcje firmy wraz z informacjami o ich statusie, adnotacją czy są powiązane z rozliczeniem i czy wystawiona była do niej faktura.

Aby zobaczyć listę faktur wystawionych firmie, wybierz zakładkę Faktury. Z tego poziomu możesz fakturę również wydrukować lub wysłać w formacie .pdf na adres mailowy firmy.