Platforma LangLion pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu zewnętrznego serwera SMTP. Rozwiązanie to jest szczególnie pomocne w przypadku problemów z dostarczaniem wiadomości i ich wpadaniem do spamu.

W celu dodania zewnętrznego serwera SMTP wybierz zakładkę Ustawienia w module Sekretariat. Przejdź do zakładki Komunikacja i dalej E-mail. Po uzupełnieniu danych danych serwera kliknij Zapisz. Od tej pory wiadomości e-mail z Langliona będą wysyłane przy użyciu zewnętrznego serwera SMTP.

Po wprowadzeniu konfiguracji warto użyć przycisku "Sprawdź konfigurację" w celu zweryfikowania czy konfiguracja została wprowadzona poprawnie. W przypadku wprowadzenia błędnej konfiguracji użyj przycisku "Usuń konfigurację" i wpisz ją od nowa.