Rozliczenie lektora jest to zestawienie wszystkich zajęć prowadzonych przez danego lektora w wybranym okresie czasu, z podziałem na grupy i informacją o stawce za każdą lekcję. Zawiera ono podsumowanie liczby zajęć oraz wynagrodzenia dla lektora z każdej grupy, jak i ze wszystkich łącznie.

Jak sporządzić rozliczenie lektora?

To proste, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę „Lektorzy”, następnie „Zajęcia”, wybierzesz okres, za jaki chcesz wygenerować rozliczenie i klikniesz „Drukuj rozliczenie”.

Rozliczenie zostanie pobrane w formacie PDF i będzie wyglądało jak poniżej.

Taki załącznik można dodać, na przykład do rachunku lektora, aby w prosty sposób mógł zobaczyć, jakie lekcje zostały uwzględnione w jego rozliczeniu.

 

Możesz również sprawdzić te wszystkie informacje bez konieczności pobierania rozliczenia.

Wystarczy, że po wybraniu konkretnego okresu czasu, rozwiniesz szczegóły grupy, którą chcesz sprawdzić. Zobaczysz listę zajęć wraz z datami, czasem ich trwania i stawką przypisaną do lektora za daną lekcję.

Jeśli lekcja miała nadany jakiś status, np. „Zajęcia odwołane”, to pojawi się przy niej odpowiedni kolor statusu, a po najechaniu na nią, jego nazwa.

Z tego miejsca zobaczysz też, w których lekcjach uzupełnione zostały szczegóły zajęć, czy sprawdzona obecność. Przy takiej lekcji widoczne będą specjalne oznaczenia, jak poniżej.

Możesz również sprawdzić, jakie dokładnie szczegóły zostały dodane do danej lekcji. Wystarczy, że klikniesz „Pokaż szczegóły zajęć”.

Otworzy się okno ze szczegółami danej lekcji jak poniżej.