Chcesz uniknąć drukowania testów na kartkach i zaoszczędzić swój czas?

Skorzystaj z możliwości tworzenia testów w Platformie LangLion. Dzięki tej funkcjonalności możesz w łatwy sposób utworzyć test i udostępnić go lektorom, a także kursantom w grupach. Jeżeli prowadzisz zapisy on-line, możesz przypiąć test jako test poziomujący w formularzu rejestracji. Test może składać się z różnego rodzaju pytań – jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, z uzupełnianiem luk, z predefiniowanymi odpowiedziami, a także może zawierać on pytania otwarte i zawierające nagranie z serwisu YouTube.

Jak utworzyć test?

To nic trudnego, wystarczy, że:

1. Wejdziesz w zakładkę „Testy” w module „E-learning”.

2. Klikniesz w opcję „Dodaj test”.

nowy test1

3. Wprowadź nazwę testu.

dodaj test

W zakładce „Dodatkowe informacje” możesz:

 • wybrać język, dla którego będzie obowiązywał test,
 • ustawić poziom,
 • przypisać etykietę z informacją o teście,
 • ustawić czas trwania – w tym czasie kursant powinien ukończyć test,
 • wybrać język klawiatury ekranowej, dzięki czemu kursant będzie mógł z niej skorzystać aby łatwo wprowadzić znaki specjalne danego alfabetu
 • włączyć możliwość rozwiązywania wielokrotnego testu,
 • wpisać adres strony powrotu po ukończeniu testu, podczas rejestracji.
 • określić czy wielkość liter powinna być brana pod uwagę podczas sprawdzania odpowiedzi (Case sensitive)
edycja ustawień testu

4. Zapamiętaj zmiany, klikając w przycisk „Zapisz i zamknij”.

Gotowe, test został zapisany. Teraz ułóż pytania do testu.

Jak tego dokonać?

Wystarczy, że wybierzesz z listy nowo dodany, pusty test i w zakładce „Ogólne” klikniesz w opcję „Edycja pytań”.

test edycja

5. W oknie edycji testu, możesz zamieścić tytuł testu, wpisując go w blok tekstu, następnie kliknij w „Zapisz”.

6. Dodaj pierwsze pytanie, klikając w opcję  „Dodaj pytanie”. Załóżmy, że będzie to pytanie jednokrotnego wyboru

dodaj pytanie

Tworząc ten rodzaj pytania:

 • wpisz jego treść,
 • dodaj odpowiedzi za pomocą przycisku „Dodaj odpowiedź” i zaznacz  jedną właściwą. Jeżeli pomylisz się, możesz usunąć odpowiedź, używając ikony kosza.
 • zapisz zmiany przyciskiem„Zapisz”,

7. Przejdź do utworzenia kolejnego pytania i w tym celu kliknij w „Dodaj pytanie”.

 • wybierz pytanie wielokrotnego użytku, którego edycja jest identyczna jak w pytaniu poprzednim. W tym przypadku zaznacz więcej niż jedną prawidłową odpowiedź.
 • zapisz zmiany.
2pyt

9. Edycję kolejnego pytania rozpocznij od kliknięcia w opcję „Następne pytanie”. Tym razem wybierz pytanie otwarte.

 • wpisz treść pytania,
 • ustal maksymalną ilość punktów, jaką można otrzymać za udzielenie odpowiedzi na to pytanie,
 • kliknij w „Zapisz”, aby zapamiętać zmiany.
pyt otwarte

10. Klikając „Dodaj pytanie” wybierz pytanie z uzupełnianiem luk. Rozwiązując je, kursant będzie musiał wpisać brakujący wyraz w zdaniu lub cześć zdania.

 • wpisz treść pytania i zaznacz tekst, w którego miejscu ma powstać luka. Będzie to oczekiwane wyrażenie, które kursant będzie musiał wpisać w lukę.
 • kliknij w przycisk „Oznacz wyrażenie”.
uzupełnianie luk
uzupełnianie luk alt

Taką postać ma pytanie w podglądzie testu.

efekt

Uzupełnianie luk może odbywać się poprzez wybór odpowiedniego wyrazu lub wyrażenia. Jeżeli chcesz, aby kursant, wypełniając lukę, miał możliwość wyboru odpowiedzi:

 • zaznacz wyraz lub cześć zdania  z i kliknij w  „Oznacz wyrażenie”,
 • do oznaczonych wyrażeń dodaj alternatywy, po dodaniu każdej kliknij w „Ok”,
 • w celu zapamiętania, kliknij w „Zapisz”.
odp z wyborem z listy

W efekcie, podczas rozwiązywania testu, po kliknięciu w opcję „Wybierz”, pojawi się lista wyrazów do wyborów. Aby uzupełnić lukę odpowiednim wyrazem, należy wybrać wariant odpowiedzi.

wybór odp z listy

11. Kliknij w przycisk „Dodaj pytanie” i wybierz „Z predefiniowanymi odp.”

Edytując je:

 • Wpisz treść pytania, zaznacz tekst i kliknij w opcję „Oznacz wyrażenie”,
predef odp
 • dodaj alternatywne odpowiedzi, klikając „+”
 • klikając „X” zaznacz prawidłowe warianty.
 • w celu zapamiętania zmian kliknij w „Zapisz”.
dodawanie alt

W podglądzie testu, aby uzupełnić lukę predefiniowaną odpowiedzią, kliknij  w „Wybierz”, w celu wyświetlenia listy odpowiedzi i wyboru właściwej.

efekt predef
Możesz zmieniać kolejność pytań, podczas edycji testu. Użyj do tego metody złap i upuść.
Po zmianie kolejności pytań, numery wpisane w treści pytań nie ulegną zmianie.

Chcesz podejrzeć jak będzie wyglądał utworzony test?

Możesz wyświetlić podgląd utworzonego testu, skorzystaj z opcji „Widok kursanta”.

ogólne widok kursanta
widok kursanta

Gotowe, test został utworzony. Teraz możesz go udostępnić.

W jaki sposób udostępnić test?

To proste, po wyborze testu, przejdź do zakładki „Udostępnienia”, gdzie masz możliwość:

 • udostępnienia testu do zajęć w grupach, a tym samym kursantom,
 • przekazania testu lektorom,
 • wybrania lektora, który będzie odpowiedzialny za sprawdzanie testów w procesie rejestracji.
udostępnianie testu

W zakładce „Wyniki” możesz wyświetlić osiągnięcia kursantów, którzy rozwiązali dany test.

wyniki testu