Platforma LangLion daje możliwość stworzenia Profilu lektora. Profil zawiera następujące informacje:

  • Doświadczenie
  • Historia edukacji
  • Wykształcenie
  • Stawki
  • Języki
  • Kwalifikacje
  • Specjalizacje

Zanim zaczniesz uzupełniać Profil lektora przejdź do Ustawień w module Sekretariat i wybierz Profil lektora. Uzupełnij danymi zakładki z których będziesz korzystał. Możesz dodać kolejne języki w zakładce Języki lub utworzyć listę specjalizacji w zakładce Specjalizacje. 

W celu uzupełnienia Profilu, należy wejść w zakładkę Lektorzy w module Sekretariat, następnie przejść do zakładki Profil.

Uzupełniony Profil lektora pomoże Ci efektywniej generować zajęcia. Przykładowo, możesz sprawdzić dostępność lektora z językiem rosyjskim specjalizującego się w nauczaniu dzieci.