Jeśli jesteś lektorem możesz już teraz korzystać z nowej aplikacji LangLion for Teachers dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym Android 4.1 i nowszymi wersjami.

Jak zacząć korzystać z aplikacji?

Pobierz aplikację z Google Play na swoje urządzenie i zainstaluj. Po otwarciu aplikacji zobaczysz ekran logowania. Użyj swoich danych dostępowych (login i hasło) aby zalogować się do aplikacji. Pamiętaj aby wpisać początek adresu strony, pod którym uzupełniasz dziennik elektroniczny, np: szkolajezykowa.langlion.com

Aktualnie dostępne są dwa języki interfejsu: polski i angielski.

 

Menu aplikacji dostępne jest w lewym górnym rogu.

 

 

Dostępne w menu opcje to:

  • Start – przeniesie Cię na główny ekran aplikacji
  • Ustawienia – tutaj możesz zmienić język interfejsu
  • Wyloguj – po zakończeniu używania aplikacji pozwoli Ci bezpiecznie się wylogować
  • Zgłoś sugestię – dzięki tej opcji, możesz przesłać nam swoje uwagi

Po zalogowaniu, glówny widok w aplikacji to bieżący dzień. Jeśli zaplanowane są zajęcia, zostaną one wyświetlone w formie listy. Nad listą zajęć znajduje się pasek kalendarza, na którym wyświetlany jest bieżący tydzień.

Jeśli chcesz zobaczyć zajęcia w wybranym przez siebie dniu, ściągnij pasek kalendarza w dół łapiąc za niebieską kreskę. Kliknij na wybraną datę aby zobaczyć listę zajęć z tego dnia.

Po wybraniu listy zajęć z odpowiedniego dnia, możesz przejść do szczegółów zajęć. Z tego miejsca będziesz mógł sprawdzić obecność, prace domowe oraz dodać szczegóły lekcji (np. temat, zadania na pracę domową itp.).

Jak sprawdzić obecność?

Zasada jest bardzo podobna do tej używanej w E-dzienniku.

Jeśli chcesz zaznaczyć, że obecność została sprawdzona i wszyscy studenci bylo obecni, możesz użyć suwaka przy polu „Obecności” – pojawi się wtedy komunikat, że obecności zostały sprawdzone.

 

Aby z kolei ustawić status obecności dla konkretnego studenta, kliknij na pole z jego danymi. Każde kolejne kliknięcie to zmiana statusu obecności, np. pierwsze kliknięcie „Nieobecny”, drugie kliknięcie „Spóźnienie” i tak aż do statusu początkowego.

Jak sprawdzić pracę domową?

Jeśli chcesz zaznaczyć, że zadania zostały sprawdzone i wszyscy je odrobili, użyj suwaka „Prace domowe”.

 

Jeśli chcesz zaznaczyć, że dany kursant nie odrobił/nie dostarczył pracy domowej, użyj suwaka po prawej stronie jego nazwiska. Przycisk zmieni kolor a na dole wyświetli się stosowny komunikat.

Jak wprowadzić szczegóły zajęć?

Chcesz dodać temat zajęć i zadać kolejną pracę domową? Możesz to zrobić w aplikacji. Po wybraniu danej lekcji, przejdź do zakładki „Szczegóły zajęć”.

Kliknij na wybraną opcję i wprowadź informacje. Na koniec naciśnij ikonkę ✓ w górnym prawym rogu.

Gotowe, obecność i prace domowe zostały sprawdzone a szczegóły zajęć uzupełnione. Aby powrócić do głównego widoku listy zajęć, kliknij strzałkę.

Przy uzupełnionej lekcji pojawiły się dwie zielone ikonki , oznacza to, że obecności i szczegóły zostały poprawnie zapisane.

Jeśli zakończyłeś pracę w aplikacji, możesz się wylogować. Przejdź do menu w lewym górnym rogu i kliknij „Wyloguj”.