Platforma LangLion pozwala teraz na dodanie w panelu kursanta przycisku przekierowującego do zewnętrznej aplikacji takiej jak np. Quizlet

W celu ustawienia tej funkcji wybierz zakładkę Ustawienia w module Sekretariat. Przejdź do Ustawień podstawowych a następnie do zakładki Połączone aplikacje.

Kliknij przycisk Dodaj. W nowym oknie Połącz z aplikacją wstaw plik z ikoną i adresem URL.

Przycisk przekierowujący do aplikacji znajduje się w Panelu kursanta na stronie głównej.