Oczywiście, lektorzy także mają możliwość dodawania zajęć w grupach, w których uczą.

Jak umożliwić lektorom dodawanie zajęć?

Wejdź w zakładkę „Sekretariat” i „Ustawienia” a następnie przejdź do zakładki „Konfiguracja systemu”. W następnym kroku zaznacz funkcje „Tworzenie  i usuwanie lekcji przez lektora” i „Zarządzanie planem zajęć przez lektora”. Po zapisaniu zmian, wyloguj się i zaloguj ponownie do systemu.

Gotowe, od tej pory każdy lektor będzie mógł zarządzać swoim planem zajęć.

Jak wyglądają zmiany na koncie lektora? Jak lektor może zarządzać swoim planem?

Pierwszym sposobem dodawania lekcji przez lektora, jest zakładka „Zajęcia – Zarządzaj planem i statusami”. W tym miejscu możliwe jest dodawanie zajęć poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj lekcję” oraz kliknięcie w wybrane pole na kalendarzu.

Kliknięcie w pole kalendarza, wywoła okno edycji zajęć i po wprowadzeniu informacji oraz zapisaniu zmian, lekcja zostanie dodana.

Do zarządzania planem także można zaliczyć nadawanie statusów zajęciom, które także dostępne jest dla lektora w ramach włączonej opcji.

Lektor ma również możliwość edycji uprzednio dodanych zajęć, wystarczy że skorzysta z opcji „Zmień dane” w menu wybranej lekcji w kalendarzu. Po wybraniu tej opcji system wyświetli okno edycji lekcji.

Kolejnym miejscem, w którym lektor ma możliwość zarządzania swoim planem to zakładka „Zajęcia – szczegóły zajęć”.

Przy pomocy przycisku „Dodaj lekcję”, lektor ma możliwość wprowadzania kolejnych pozycji – zajęć. Po wybraniu tej opcji, zostanie wyświetlone okno edycji lekcji.

Korzystając z przycisku „Ustaw status”, lektor może nadać lub usunąć status zajęciom.

Także istnieje możliwość edytowania wybranych zajęć, używając opcji „Zmień dane”. Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlone okno edycji zajęć.

Przy pomocy opcji „Usuń” możliwe jest usunięcie wybranej pozycji w zakładce.