Platforma LangLion umożliwia dodawanie i edytowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Zgody są dodawane globalnie na poziomie systemu. Administrator ma możliwość samodzielnego nadawania nazw i uzupełniania treści zgód, które następnie widoczne są w formularzu kursanta oraz wykorzystywane w procesie rejestracji. Od ich prawidłowego oznaczenia w systemie zależeć będzie m.in. kontakt z kursantem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Kursant ma możliwość modyfikacji wyrażonych zgód z poziomu swojego panelu.

W jaki sposób dodać nową zgodę?

1. Wybierz zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat”. Przejdź do zakładki „Ustawienia podstawowe” i dalej „Zgody”.

 

2. Kliknij przycisk „Dodaj”

3. Wpisz nazwę oraz treść nowej zgody

4. Zaznacz dodatkowe atrybuty:

  • Nieodwołalna – zaznacz, jeśli chcesz, aby kursant nie miał możliwości samodzielnej zmiany raz wyrażonej zgody. W przypadku chęci jej wycofania lub zaznaczenia, powinien skontaktować się z sekretariatem szkoły.
  • Wymagana – zaakceptowanie zgody będzie obowiązkowe
  • Domyślna – zgoda zostanie domyślnie oznaczona jako zaakceptowana
  • Ukryta – zaznacz, jeśli chcesz, aby zgoda była niewidoczna w panelu kursanta. Zgoda będzie w dalszym ciągu dostępna dla administratora w edycji kursanta.

5. Potwierdź, klikając „Zapisz”

Zgody utworzone przez Administratora są widoczne w formularzu kursanta. Dzięki temu podczas dodawania kursanta lub edycji jego danych możesz nimi zarządzać.

 

Zostaną one również wyświetlone po zalogowaniu się do panelu kursanta w oknie powitalnym oraz w edycji profilu. Zgody w panelu kursanta wyświetlane będą w takiej kolejności, w jakiej zostały utworzone w Sekretariacie, w zakładce „Ustawienia” -> „Zgody”.

Kursant może wyrazić zgodę w dogodnym momencie, ma również możliwość cofnięcia raz udzielonej zgody (o ile nie jest ona oznaczona jako Nieodwołalna). Po edytowaniu przez kursanta zgoda jest automatycznie aktualizowana w formularzu danego kursanta w Sekretariacie szkoły.

Jeśli w ustawieniach konfiguracji systemu aktywna jest opcja włączenia kont rodziców, zgody na przetwarzanie danych osobowych są wykorzystywane również przy kontach rodziców. Z pozycji Sekretariatu widoczne będą w formularzu kursanta w zakładce „Dane rodzica”. Analogicznie rodzic posiada dostęp do edycji zgód po zalogowaniu do panelu rodzica.

Jeśli w trakcje trwania roku szkolnego dodasz nową zgodę do systemu to wyświetli się ona automatycznie kursantowi po zalogowaniu do panelu kursanta. Kursant będzie mógł się zapoznać z treścią nowej zgody i ją zaakceptować.

Zgody w module: Rejestracja

Zgody mają także zastosowanie w module Rejestracja, przy tworzeniu formularzy rejestracji. Zgody dodane w Ustawieniach Sekretariatu są widoczne w ustawieniach pól formularza rejestracji, w zakładce Formularz”. Jeśli chcesz, aby dana zgoda została wyświetlona w formularzu rejestracji, zaznacz opcję „Pole widoczne”. Jeśli oznaczysz zgodę jako „Pole wymagane”, wówczas bez jej oznaczenia kursant nie będzie miał możliwości ukończenia rejestracji. Po zakończeniu edycji kliknij „Zapisz”.

W sytuacji, kiedy zgody wpisane uprzednio w Ustawieniach danego formularza rejestracji były inne niż aktualnie dostępne domyślnie, po aktualizacji zostaną skopiowane do ustawień zgód w zakładce Sekretariat wraz z adnotacją, z którego formularza rejestracji pochodzą. Po uporządkowaniu zgód i porównaniu treści, czy też zaktualizowaniu ich w profilu kursanta, możesz usunąć zgody skopiowane przez nas z formularzy rejestracji.

Co ważne, w przypadku, gdyby decydowali się Państwo na usunięcie części zgód konieczne jest wcześniejsze zaktualizowanie ich u kursantów, którzy dokonali rejestracji po 30/07. Jeśli bowiem taki kursant zaznaczył w formularzu zgodę np. Zgoda marketingowa (Formularz: kursy 2020/21) a zgodę tę chcą Państwo usunąć, to najpierw należy w edycji kursanta oznaczyć podstawową zgodę marketingową (tę bazową) a dopiero potem usunąć zgodę z formularza z ustawień.

Dalej, po usunięciu zgody z ustawień, należy zaktualizować formularz zapisów i przypisać w nim zgodę bazową.

Jeśli w celu umieszczenia formularza na stronie internetowej korzystasz z kodu HTML, po aktualizacji zgód konieczne będzie jego ponowne osadzenie na stronie.

Szczegółowe informacje o tworzeniu formularza rejestracji znajdziesz w naszej instrukcji o nazwie „Generator formularza rejestracji”.

Zgody w formularzu lektora

Zgody na przetwarzanie danych są również dostępne w formularzu lektora. Możesz je edytować podczas dodawania lektora do systemu lub w trakcie roku. Sam lektor z poziomu swojego profilu także może zaktualizować je w dogodnym momencie.

Informacje o tym, gdzie lektor może zaktualizować swój profil dostępne są w naszej instrukcji o panelu lektora