Koniec wakacji  zbliża się nieuchronnie. Czas pomyśleć w jaki sposób przygotować Platformę LangLion do nowego roku szkolnego tak, aby jego rozpoczęcie przebiegało bez niespodzianek.

Przygotuj nowe schematy płatności z nowymi terminami płatności

Czy kursanci płacą z kurs w ratach? Stwórz im taką możliwość i dodaj nowe, dogodne schematy. Jak tego dokonać?

 1. Kliknij w zakładkę „Ustawienia” w module „Finanse”,
 2. Przejdź do zakładki „Schematy płatności”,
 3. Edytuj schematy płatności i zmień ich daty płatności. Do tego użyj przycisku „Dodaj” i wybierz zakres czasu, którym chcesz powiększyć termin płatności, Termin możesz zwiększyć o rok, 6 miesięcy, 3, 2 i 1 miesiąc,
 4. Po ukończeniu edycji, kliknij w przycisk „Zapisz”.

Dodaj nowe rabaty

Chcesz zachęcić kursanta do zapisania się na kurs od nowego roku? Dodaj kilka nowych rabatów np. kontynuacja nauki, polecenie – może kursant przyprowadzi koleżankę lub kolegę.

Jak dodać nowe rabaty?

 1. Kliknij w zakładkę „Finanse” i „Ustawienia”,
 2. Wybierz zakładkę „Rabaty” i kliknij w przycisk „Dodaj”.
Atrybuty rabatów:
1. Typ rabatu:
- rabat kwotowy - pomniejsza cenę kursu o kwotę wprowadzoną w okno "Wartość",
- rabat procentowy - pomniejsza cenę kursu o procent, wprowadzony w okno "Wartość",
2. Priorytet to kolejność naliczania rabatu,
3. Rozłożenie rabatu:
- wszystkie - wartość kwotowa lub procentowa rabatu zostanie podzielona przez ilość rat i każda rata pomniejszona zostanie o iloraz,
- pierwsza rata - wartość pierwszej raty zostanie obniżona o kwotę rabatu lub procent,
- ostatnia rata - wartość ostatniej raty zostanie obniżona o kwotę rabatu lub procent,
- od każdej raty - każda rata w schemacie płatności zostanie pomniejszona o kwotę lub wartość procentową rabatu,
- stawka godzinowa - wartość kwotowa lub procentowa rabatu obniży wysokość stawki godzinowej kursanta. Rabat ten funkcjonuje przy rozliczaniu godzinowym i godzinowym z góry.

Uzupełnij harmonogram świąt i dni ustawowo wolnych

Dlaczego wprowadzić dni wolne już na początku roku? Ułatwi Ci to późniejsze zarządzanie zajęciami w grupach. Na początku roku nie ma jeszcze zajęć modyfikowanych i system swobodnie zmieni ich termin gdy przypadają w dzień wolny. Jeżeli uzupełnisz harmonogram później,  zajęcia modyfikowane, które wystąpiły w dzień wolny, będą wymagały ręcznej zmiany terminu. Dlatego, aby uniknąć edycji zajęć modyfikowanych warto jest uzupełnić harmonogram jeszcze przed rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Chcesz żeby kursanci mieli wolne od zajęć w święta i dni ustawowo wolne? To proste,

 1. Wybierz zakładkę „Storna główna” i przewiń widok do okna „Harmonogram”. 
 2. Kliknij w przycisk „Dodaj” i wprowadź kolejne pozycje. Możesz także edytować istniejące już wydarzenia.
Co to są zajęcia modyfikowane?
To lekcje, w których zostały już uzupełnione tematy, prace domowe, sprawdzona obecność. To także ręcznie dodane zajęcia na liście zajęć grupy a także zajęcia ręcznie edytowane.

Jakie informacje, należy wprowadzić w dniu wolnym w harmonogramie?

 1. Wprowadź nazwę dnia wolnego lub święta,
 2. Wprowadź daty trwania. Jeżeli wydarzenie trwa jeden dzień, data początku i końca powinna być identyczna.
 3. Jeżeli dzień lub święto jest wolny, zaznacza atrybut „Wolne od zajęć”.
 4. Zaznacz atrybut „Obowiązuje dla wszystkich grup”, jeżeli cała szkoła nie będzie miała zajęć w tym czasie.
 5. Czy w szkole są grupy, których nie dotyczy dzień wolny? Platforma Langlion również uwzględnia taką sytuację! Wystarczy że odznaczysz powyższy atrybut i klikniesz w opcję „Edytuj grupy”.
 6. Z wyświetlonej listy grup, wybierz te, które będą miały wolne w tym dniu. Grupy niewybrane będą miały zajęcia w  tym czasie.
 7. Zapisz zmiany przyciskiem „Zapisz i zamknij” po ukończeniu wprowadzania informacji.

 

Jak to działa?

Po zapisaniu zmian pojawi się komunikat z zapytaniem o wygenerowanie zajęć we wszystkich grupach. Aby zmiany miały zastosowanie, kliknij w przycisk „Tak”.

Gotowe, dodatkowe dni wolne i święta są już uwzględnione w planach zajęć grup.

Utwórz nowe grupy na podstawie grup aktywnych lub zarchiwizowanych

Planujesz utworzenie nowych grup n początek roku szkolnego? Sprawdź ciekawą funkcję, jaką oferuje Ci Platforma LangLion. Masz możliwość skopiowania grup z tych, które są aktywne lub już w archiwum. Co więcej, mogą one mieć identyczne właściwości oraz plan zajęć.

Jak skopiować grupę? Nic trudnego.

 1. Wejdź w zakładkę „Grupy” i wybierz tą, która chcesz skopiować, (jeśli jest to grupa zarchiwizowana włącz tryb archiwalny przyciskiem „Archiwum”),
 2. W zakładce „Ogólne”, wybierz funkcję „Skopiuj i aktywuj”.

Chcesz, aby nowa grupa miała ten sam plan zajęć?

Wybierz opcję „Kopiuj z ustawieniami generatora”.

Nowa grupa ma identyczne właściwości jak ta kopiowana, ale możesz wprowadzić dowolne zmiany w jej ustawieniach. Po ukończeniu edycji kliknij w „Zapisz i zamknij”

Dodanie nowych kursów

Przygotowując się do nowego roku szkolnego, poszerz ofertę szkoły i dodaj kilka nowych kursów, np. przygotowanie do matury.

W jaki sposób dodać kursy?

To łatwe, wybierz zakładkę „Grupy/ Kursy” i kliknij w przycisk „Dodaj kurs”.

Następnie, wpisz jego nazwę, wybierz język i poziom, możesz także dołączyć grupę wiekową i podręcznik.

Utworzenie szablonów umowy kursantów

Jeżeli nie masz jeszcze utworzonych szablonów umów to koniec wakacji jest czasem, który możesz wykorzystać na przygotowanie dobrej umowy z kursantem. W Platformie LangLion możesz tworzyć szablony umów kursantów i każda umowa zostanie automatycznie spersonalizowana (zmienne w niej zawarte uzupełnione zostaną danymi wybranego kursanta).

Jak utworzyć szablon umowy kursanta?

Wybierz zakładkę „Dokumenty” i przejdź do zakładki „Umowa kursanta”. Następnie,wybierz przycisk „Utwórz nowy szablon”.

W oknie edycji szablonu, wybierz „Rodzaj dokumentu”  i wpisz „Tytuł”, możesz także zamieścić „Dodatkowy opis”.

Podczas tworzenia szablonu, korzystaj z zestawu zmiennych(wyrazy w kwadratowych nawiasach np. [imię]), które pobierają informacje z wielu miejsc w systemie i umieszczają je na dokumencie. Aby umieścić zmienną w szablonie, przeciągnij ją w pole edytora tekstu. W edytorze możesz wpisać własny tekst. Tekst może być dowolnie redagowany, na co pozwala wbudowany edytor tekstu. W szablonie umowy, możesz zamieścić logo szkoły, dodać tabelę, zmienić czcionkę itp.

Po zakończeniu kliknij w „Zapisz” w celu zapamiętania.

Wykorzystanie zmiennych i edytora tekstu obrazuje poniższa grafika.

Zadbanie o formularz rejestracji on-line

Formularz rejestracji on-line, umożliwia Twoim potencjalnym klientom, zapisanie się do szkoły poprzez stronę internetową. Jeżeli umieścisz formularz rejestracji na stronie internetowej z pewnością podniesiesz poziom elastyczności swojej szkoły.

Utworzenie mailingu do kursantów zarchiwizowanych

Możliwość wysyłki mailingu do kursantów znajdujących się w archiwum. Mailing ten może być zachętą do kontynuacji nauki w szkole lub może zawierać oferty innych kursów.

Jak wysłać mailing do kursantów z archiwum?

Wejdź w zakładkę „Kursanci”  i włącz „Archiwum”. Następnie, użyj filtrów nad listą kursantów i zdefiniuj kryteria „Data archiwizacji od”„Data archiwizacji do”.

Po wyświetleniu wyników, kliknij w przycisk „Wyślij wiadomość do filtrowanych użytkowników” i wybierz opcję „Wyślij e-mail”.

Gotowe, odbiorcy mailingu zostali wybrani automatycznie, teraz wprowadź tekst wiadomości i wyślij ją do odbiorców.

Pamiętaj aby odpowiednio oznaczyć typ mailingu. Będzie on dostarczony do osób, które potwierdziły zgodę na jego otrzymywanie.