Platforma LangLion poza możliwością integracji z dostawcami usług lekcji online takimi jak Zoom, ClickMeeting i GoToMeeting daje możliwość dodania stałych linków do spotkań online utworzonych przy użyciu np. Microsoft Teams lub Google Meet.

W celu skorzystania z tej funkcjonalności należy utworzyć lekcje online. Przejdź do zakładki „Grupy” w module „Sekretariat”. Wybierz właściwą grupę i przejdź do zakładki „Generator zajęć”. Następnie kliknij przycisk „Edycja”:

 

W nowo otwartym oknie przejdź do zakładki „Ustawienia niestandardowe”. Zaznacz opcję „Lekcja dostępna on-line”, w polu „Dostawca usługi lekcji online” wybierz Meeting link, w polu Link do lekcji online wklej link i kliknij „Zapisz i zamknij”.

Po zapisaniu zmian kliknij „Generuj zajęcia”.

W celu dołączenia do zajęć lektor i kursant muszą zalogować się do swoich paneli i kliknąć przycisk „Dołącz” przy właściwych zajęciach.