Dodatkową funkcjonalnością Platformy LangLion jest możliwość integracji z BigBlueButton, aby prowadzić lekcje przez internet.

Oprócz komunikacji z uczestnikami, za pomocą BigBlueButton możesz również dodawać prezentacje i pliki.

Aby skorzystać z możliwości integracji z BigBlueButton musisz zainstalować i skonfigurować BigBlueButton na własnym serwerze albo skorzystać z usług firmy hostingowej.

Więcej informacji o instalacji i hostingu BigBlueButton znajdziesz tu.

Jak przeprowadzić integrację?

To proste: przejdź do zakładki Ustawienia – Ustawienia podstawowe w module Sekretariat i dalej do zakładki Lekcje online. Następnie, z listy rozwijanej wybierz opcję BigBlueButton jako domyślnego dostawcę zajęć online w systemie. Następnie przejdź poniżej i wprowadź URL API i Klucz API. Na koniec potwierdź klikając Zapisz.

Jak utworzyć lekcję online?

To proste:

Teraz nauczyciel może zalogować się na swoje konto, a na stronie głównej zobaczy zaplanowane lekcje online, do których może dołączyć. Po kliknięciu przycisku Dołącz, lekcja otworzy się w nowej karcie. Następnie uczniowie mogą dołączyć do nauczyciela. Oczywiście wszyscy uczestnicy mogą się widzieć i słyszeć. Ponadto mogą udostępniać swój ekran, pracować na tablicy oraz udostępniać dodatkowe pliki, czy prezentację. Jest też czat, aby uczestnicy mieli dodatkowe narzędzie kontaktu.

Więcej informacji na temat BigBlueButton znajdziesz na stronie https://bigbluebutton.org/teachers/tutorials/.