Dajemy Ci możliwość wyboru dostawcy lekcji online. Do dyspozycji masz 3 opcje:

  • Zoom – to zewnętrzne, płatne narzędzie, jeśli posiadasz konto Zoom możesz zintegrować je z Platformą LangLion
  • Citrix GoToMeeting – to zewnętrzne, płatne narzędzie, jeśli posiadasz konto Citrix GoToMeeting możesz zintegrować je z Platformą LangLion
  • ClickMeeting – to zewnętrzne, płatne narzędzie, jeśli posiadasz konto ClickMeeting możesz zintegrować je z Platformą LangLion

W celu wybrania preferowanego dostawcy lekcji online, przejdź do modułu Sekretariat” i wybierz zakładkę Ustawienia” i Ustawienia podstawowe”, a następnie Lekcje online”.

Jeśli decydujesz się na integrację z Zoom, Citrix GoToMeeting lub ClickMeeting, przejdź do odpowiedniej instrukcji (zobacz linki poniżej) i postępuj zgodnie z nią.

Z opcji na liście rozwijanej wybierz dostawcę i potwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Ustawienia lekcji online mogą być wspólne dla całej szkoły lub możesz wskazać, za pomocą którego narzędzia lekcje w danej placówce, danej grupie czy nawet pojedyncza lekcja w grupie będą realizowane.

Aby zmienić ustawienia dla grupy, wybierz konkretną z listy grup, wejdź w zakładkę Generator zajęć”, a następnie dodając nowe zajęcia lub edytując obecne, w zakładce Ustawienia niestandardowe” ustaw odpowiedniego dostawcę. Po zapisaniu zmian przegeneruj lekcje.

 

Aby zmienić ustawienia dla pojedynczej lekcji wybierz konkretną z zakładki Lista zajęć” i ustaw odpowiedniego dostawcę, a następnie zapisz zmiany.