Dodanie do zajęć lekcji online stwarza kursantom możliwość nauki poza szkołą.

Nasz moduł lekcji online pozwala na korzystanie z nich na większości przeglądarek, a także urządzeń mobilnych i nie wymaga korzystania z Flash Player’a.

Zajęcia online mają wiele funkcji, dzięki którym masz możliwość:

  • udostępnienia kamery,
  • udostępnienia dźwięku,
  • skorzystania z czatu,
  • wyświetlenia prezentacji, załączania plików tekstowych oraz graficznych,
  • wprowadzania tekstu, figur geometrycznych, rysowania po wirtualnej kartce,
  • udostępniania filmów ze źródeł typu YouTube, Vimeo, itp.
  • udostępniania ekranu z wybraną aplikacją, kartą przeglądarki.

Wymaganie sprzętowe

Jeśli chodzi o jakość dźwięku czy obrazu, wpływ na to ma przede wszystkim jakość połączenia internetowego. Biorąc pod uwagę używane w module technologie, minimalne wymagania dla użytkownika to 0,5 Mb/s przesyłania i 1 Mb/s pobierania. Jeśli w sesji uczestniczy więcej osób i każdy używa kamery i mikrofonu, wartości te powinny być odpowiednio większe. Dla prezentera (lektor) zalecana jest możliwie jak najwyższa wartość przesyłania, szczególnie gdy korzysta z opcji udostępniania ekranu (minimum 1 Mb/s przesyłania). Zalecamy też korzystanie z przeglądarek Firefox i Chrome, ponieważ w przypadku wolniejszych połączeń zachowują lepszą jakość dźwięku. Na czas lekcji, użytkownicy powinni wyłączyć dodatkowo uruchomione, nieużywane karty przeglądarki lub programy/aplikacje, których praca w tle może wpływać na jakość połączenia.
Użytkownik może mieć bardzo dobre doświadczenia z internetem bezprzewodowym, ale jeśli inni usłyszą, że jego dźwięk jest zakłócony lub zmieniony, użytkownik może albo zbliżyć się do routera, wypróbować inną sieć bezprzewodową, albo (najlepiej) podłączyć się kablem bezpośrednio do routera. Korzystanie z publicznego WiFi nie zawsze jest najlepsze ponieważ może być niewystarczające do transmisji audio lub wideo w czasie rzeczywistym.

Zalecane jest korzystanie z urządzeń o co najmniej dwurdzeniowym procesorze i pamięci 2 GB RAM. Zalecamy dowolny system operacyjny zdolny do uruchamiania najnowszych wersji przeglądarek.

W przypadku urządzeń mobilnych, lekcje online dostępne są dla wersji iOS 12.2 i nowszej (Safari mobile) oraz Android 6.0 i nowszej (Chrome mobile). Rekomendowane mobilne połączenie internetowe to 4G LTE (minimum 3G). Przy korzystaniu z urządzenia mobilnego także zalecane jest zamknięcie aplikacji, które działają w tle).

W przypadku korzystania z przeglądarki Safari na MAC OS, opcja udostępniania ekranu nie jest wspierana.

W jaki sposób założyć lekcje online?

1. Zaloguj się do E-dziennika i kliknij w zakładkę Zajęcia i Szczegóły zajęć.

2. Kliknij w  konkretną lekcję, aby rozwinąć tryb edycji szczegółów zajęć.

3. Kliknij w przycisk „Lekcja online”.

Gotowe, lekcja online została dodana do szczegółów zajęć. Będzie to zaznaczone w zakładce Zajęcia  – Szczegóły zajęć– zajęcia oznaczone zostaną komunikatem „Aktywowano lekcję online”.

W jaki sposób dołączyć do zajęć online?

W pierwszej kolejności dołącza do zajęć lektor. W przeciwnym razie lekcja nie zostanie jeszcze uruchomiona.

Zajęcia online wyświetlane są w panelu lektora na stronie głównej oraz w zakładce Zajęcia – Szczegóły zajęć.

W pierwszym przypadku mamy szybki dostęp ze Strony głównej w polu Najbliższe zajęcia online. Aby uruchomić lekcję online wystarczy kliknąć w przycisk „Dołącz”.

Jako prowadzący zajęcia masz możliwość ich nagrywania. Nagranie rejestruje wszystkie opcje lekcji, czyli podgląd z kamer, czat, dźwięk i prezentację.

Nagranie przetwarzane jest przez ok. 24 godziny i dostępne do odtworzenia po kliknięciu przycisku „Odtwarzanie”. Przycisk ten pojawia się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przed rozpoczęciem lekcji widoczny jest przycisk „Dołącz”.

Jeśli lekcja nie jest nagrywana, pojawi się komunikat „Brak nagrania”.