Twój lektor założył lekcje online i chcesz do niej dołączyć?

Nic trudnego, po zalogowaniu się na konto, na stronie głównej w sekcji „Kolejne zajęcia”, przy odpowiedniej lekcji kliknij w przycisk „Dołącz”.

Możesz też przejść do zakładki Zajęcia i wybrać lekcję z listy.

Wymagania sprzętowe

Jeśli chodzi o jakość dźwięku czy obrazu, wpływ na to ma przede wszystkim jakość połączenia internetowego. Biorąc pod uwagę używane w module technologie, minimalne wymagania dla użytkownika to 0,5 Mb/s przesyłania i 1 Mb/s pobierania. Jeśli w sesji uczestniczy więcej osób i każdy używa kamery i mikrofonu, wartości te powinny być odpowiednio większe. Dla prezentera (lektor) zalecana jest możliwie jak najwyższa wartość przesyłania, szczególnie gdy korzysta z opcji udostępniania ekranu (minimum 1 Mb/s przesyłania). Zalecamy też korzystanie z przeglądarek Firefox i Chrome, ponieważ w przypadku wolniejszych połączeń zachowują lepszą jakość dźwięku. Na czas lekcji, użytkownicy powinni wyłączyć dodatkowo uruchomione, nieużywane karty przeglądarki lub programy/aplikacje, których praca w tle może wpływać na jakość połączenia.
Użytkownik może mieć bardzo dobre doświadczenia z internetem bezprzewodowym, ale jeśli inni usłyszą, że jego dźwięk jest zakłócony lub zmieniony, użytkownik może albo zbliżyć się do routera, wypróbować inną sieć bezprzewodową, albo (najlepiej) podłączyć się kablem bezpośrednio do routera. Korzystanie z publicznego WiFi nie zawsze jest najlepsze ponieważ może być niewystarczające do transmisji audio lub wideo w czasie rzeczywistym.

Zalecane jest korzystanie z urządzeń o co najmniej dwurdzeniowym procesorze i pamięci 2 GB RAM. Zalecamy dowolny system operacyjny zdolny do uruchamiania najnowszych wersji przeglądarek.

W przypadku urządzeń mobilnych, lekcje online dostępne są dla wersji iOS 12.2 i nowszej (Safari mobile) oraz Android 6.0 i nowszej (Chrome mobile). Rekomendowane mobilne połączenie internetowe to 4G LTE (minimum 3G). Przy korzystaniu z urządzenia mobilnego także zalecane jest zamknięcie aplikacji, które działają w tle).

W przypadku korzystania z przeglądarki Safari na MAC OS, opcja udostępniania ekranu nie jest wspierana.

Prowadzący zajęcia ma możliwość ich nagrywania. Nagranie rejestruje wszystkie opcje lekcji, czyli podgląd z kamer, czat, dźwięk i prezentację.

Nagranie przetwarzane jest przez ok. 24 godziny i dostępne do odtworzenia po kliknięciu przycisku „Odtwarzanie”. Przycisk ten pojawia się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przed rozpoczęciem lekcji widoczny jest przycisk „Dołącz”.

Jeśli lekcja nie jest nagrywana, pojawi się komunikat „Brak nagrania”.

Pamiętaj, że Twoja szkoła może prowadzić lekcje online przy użyciu różnych narzędzi, np.: Zoom, ClickMeeting, GoToMeeting. Możesz dołączyć do takich lekcji w ten sam sposób, klikając przycisk „Dołącz”. Niektóre narzędzia mogą wymagać pobrania oprogramowania Java i włączenia programu Adobe Flash Player. Jeśli nie wiesz, jak prowadzone są lekcje, skontaktuj się ze swoim nauczycielem lub administracją szkoły.